Dette er en test på generering av bilder gjennom bruk av tabeller.


Bilde laget i tabell, 4 pixels     Bilde .gif, 4 pixels

Bilde laget i tabell, 1 pixel     Bilde .gif, 1 pixels